Ispravno ubjeđenje u Allahovo određenje

Imam Ahmed bilježi predaju od Ubadeta ibn Velida ibn Ubadeta da mu je pričao njegov otac:
"Ušao sam kod Ubadeta, a on je bio bolestan, očekujući skoru smrt, pa sam mu rekao; ‘Šta mi savjetuješ da bih mogao uraditi? ‘Sjedi kraj mene’, odgovorio je, a kad sam sjeo, reče: ‘Sinak moj, ti nećeš okusiti šta je prava vjera niti dostići suštinu spoznaje Allaha, dok ne budeš vjerovao u Allahovo određenje, pa bilo ono dobro ili loše. Rekao sam: ‘Babuka moj, kako da znam šta je od određenog dobro, a šta loše?’ On odgovori: ‘Znaj da ono što te zadesilo nisi mogao izbjeći, niti ćeš moći izbjeći ono šta će te zadesiti, jer, sinko moj, čuo sam Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kad kaže: ‘Zaista, prvo što je Allah Uzvišeni stvrio bilo je pero, a zatim mu je rečeno: ‘Piši!’, i tog trenutka je zapisano sve što će biti do Sudnjeg dana. ‘O,sinak moj, ako umreš a nemaš ovakvo vjerovanje, ušao si u Džehennem."

KLJUČNE RIJEČI:

✿ Hadis dana ✿

Ebu-Hurejre, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Najpotpuniji iman je onog vjernika koji se najljepše ponaša, a najbolji među vama su oni koji su najbolji prema svojim ženama.”

– Hadis bilježi: Tirmizi

Sličan sadržaj