Jedan primjer kako biti zahvalan….

Kad god vam se nešto lijepo u životu desi, sjetite se svoga Gospodara i Njegove blagodati prema vama pa recite: "Hvala Allahu čijom se blagodaću lijepe stvari u mome životu ostvaruju."

KLJUČNE RIJEČI:

✿ Hadis dana ✿

Ebu-Hurejre, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Najpotpuniji iman je onog vjernika koji se najljepše ponaša, a najbolji među vama su oni koji su najbolji prema svojim ženama.”

– Hadis bilježi: Tirmizi

Sličan sadržaj