Kako da se pokaje onaj ko je psovao Allaha !

Psovanje Allaha prema jednoglasnom stavu učenjaka je nevjerstva koje počinioca izvod iz islama.

Psovanje Allaha jedan je od najgnusnijih grijeha koje insan može učiniti.
Osoba koja je psovala Allaha treba požuriti s pokajanjem kako ne bi umrla u tom stanju.

Osoba koja je opsovala Allaha i želi da se pokaje treba da uradi sljedeće:

1-Da se pokaje pokajanjem u kojem su se ispunili svi uvjeti potpune tevbe: a – Da odmah prestane s tim grijehom; b – Čvrsto odluči da se neće vratiti tom grijehu; c – Žal zbog onoga što je činio; d- Da tewba bude iskreno radi Allaha.

2- Izgovoriti riječi dva šehadeta. Ešhedu en la ilahe illallah, ve ešhedu enne Muhammeden rasulullah.

3- Okupati se potpunim kupanjem. Kao kupanje od džunupluka.

Autor: Elvedin Pezić

KLJUČNE RIJEČI:

✿ Hadis dana ✿

Ebu-Zerr Džundub ibn Džunade i Muaz ibn Džebel, r.a., prenose da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Boj se Allaha, dž.š., gdje god se nalazio; ukoliko uradiš loše djelo, obavezno iza njega učini dobro koje će ga izbrisati, i lijepo se ponašaj prema ljudima.”

– Hadis bilježi: Tirmizi

Sličan sadržaj