Kako do Allahove milosti

Sjedenje nakon propisanih (5 dnevnih) namaza, jedno je od najznačajnijih vremena u kojem se spušta Allahova milost, zato:
■ Nemoj žuriti sa ustajanjem
■ Izgovaraj:
– Subhanellah
– Elhamdulillah
– La ilahe illellah
– Allahu ekber
■ Traži oprosta od Gospodara u tom vremenu vrijednijem od zlata!

KLJUČNE RIJEČI:

✿ Hadis dana ✿

Ebu-Se’id i Ebu-Hurejre, r.a., prenose da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Muslimana (vjernika) ne pogodi nikakva nedaća ili bolest, niti tuga ili žalost, niti bilo kakva nezgoda, čak ni obični ubod trna, a da mu zbog toga Allah, dž.š., ne oprosti dio njegovih grijeha.”

– Hadis je Muttefekun alejhi

Sličan sadržaj