Kasida koja je rasplakala imama Ahmeda r.a.

Jedan prijatelj imama Ahmeda ibn Hanblela, rahimetullahi aleji, mu je rekao: O oče Abdullahov, ovo je dirljiva kasida koja govori o prisjećanju na Džennet i Džehennem, pa šta kažeš ti o njoj?
A on reče: A kakva je to kasida? On mu reče: Govore: Kad mi bude kazao Gospodar moj: Zar se nisi stidio što si Mi nepokoran bio? Skrivaš grijehe svoje od stvorenja mojih a Meni nepokoran dolaziš?
On mi reče: Ponovi mi je! Pa sam mu je ponovio, a on uđe u kuću i zatvori vrata. Pa sam čuo plač sa jecanjem na ulazu njegove kuće,a on je govorio: Kada mi bude kazao Gospodar moj – Zar se nisi stidio što si mi nepokoran bio? Skrivaš svoje grijehe od stvorenja mojih a Meni nepokorn dolaziš?
Pa je imam Ahmed ponavljao stihove, a pri tome je plakao sve dok mu jecanje i plač nisu postali toliko jaki, da su neki od učenika imama Ahmeda rekli: Naškodit će sebi naš imam ovolikim plačom.

KLJUČNE RIJEČI:

✿ Hadis dana ✿

Ebu-Zerr, r.a., također pripovijeda da mu je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Nipošto ne potcjenjuj (ne omalovažavaj) ništa od dobrih djela, pa i da se sretneš radosna lica sa svojim bratom.”

– Hadis bilježi: Muslim

Sličan sadržaj