Ebu Umama el-Bahili prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Odrješivat će se veze / karike islama, jedna po jedna, pa kad god se odriješi jedna, ljudi će se prihvatiti za onu koja slijedi. Prva veza koja će se odvezati jeste suđenje po Allahovom zakonu, a zadnja je namaz.

(Ahmed, br. 22.160; šejh Albani ocijenio je ovaj hadis vjerodostojnim u više svojih djela. Pogledat: Sahih

Opširnije

Mahmud b. Lebid, radijallahu anhu, prenosi da je Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Za vas se najviše plašim malog širka: pokazivanja…”  
Hadis bilježi imam Ahmed

U ovom hadisu Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, obavještava nas da se plaši za nas malog širka. To je zbog toga što je jedna od osobina Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, potpuna milost i blagost prema svome umetu, zbog nastojanja da popravi stanje svojih

Opširnije

Muaz b. Džebel prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, rekao: “Čovjeka neće nijedno djelo spasiti od Vatre kao što će ga spasiti zikr.” 

Allah Uzvišeni je Svojim robovima olakšao uzroke koji ih vode ka Džennetu i štite od Vatre. Jedan od tih uzroka je i zikr (spominjanje) Allaha. Hadis ukazuje na vrijednost zikra te da je on jedan od najvećih uzroka uspjeha i spasa od

Opširnije

Ebu Seid el-Hudri, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, o suri Kul huvallahu ehad rekao sljedeće: ”Tako mi Onoga u čijoj je ruci moja duša, ona vrijedi koliko trećina Kur’ana.

U drugoj verziji navodi se da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, svojim ashabima rekao: ”Zar niste u stanju proučiti trećinu Kur’ana u jednoj noći?” To im je bilo teško, pa

Opširnije

Od Ebu Umame, radijallahu anhu, prenosi se da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: “Čvrsto se držite noćnog namaza. On je osobenost i ustaljena praksa dobrih ljudi prije vas. On je dobro djelo kojim se približavate svome Gospodaru. On potire grijehe i sputava od činjenja grijeha.
Hadis bilježi: Tirmizi, broj: 3549, šejh Albani ovu predaju smatrao je Hasen dobrom.

Opširnije

Poslanik islama Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, jasnim i nedvosmislenim riječima ubrojao je dobročinstvo prema roditeljima u najbolja djela.

Abdullah b. Mesud upitao je Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, koje je djelo Allahu najdraže, a on je odgovorio: “Klanjati namaz u njegovom vremenu.” “A koje potom?”, upitao je Ibn Mesud. “Činiti dobročinstvo svojim roditeljima”, odgovorio je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem. “A koje onda?”, upitao je ponovo Ibn Mesud. “Borba

Opširnije

Enes, radijallahu anhu, pripovijeda: ”Jedan dječak, jevrej, služio je Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, pa se razbolio. Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, otišao mu je u posjetu i sjeo kod njegove glave, a onda mu rekao: ’Primi islam!’ Dječak pogleda u svoga oca koji se nalazio pored njega, a otac mu reče: ’Poslušaj Ebu Kasima !’ Dječak primi islam, a Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, nakon što je

Opširnije