Knjiga Trijumf Istine – knjiga koja je promijenila mnoge

Trijumf Istine – knjiga

Donosimo vam skraćenu verziju knjige: “Trijumf Istine“.  Knjiga je rezultat dijaloga islamskog učenjaka Muhammeda Rahmetullah ibn Halilullah El-Kiranevi-ja sa kršćanskim misionarima i sveštenicima. Knjiga pobija kršćanske “dokaze” vezano za trojstvo, “božansku” prirodu Isusa (Isa a.s.) dokazuje mnogobrojne iskrivljene citate u Bibliji i pobija zabludjela kršćanska učenja. U današnjem vremenu ova knjiga je obavezno štivo svakog muslimana ali i kršćana koji traže Istinu.

Knjigu možete čitati i preuzeti u našoj kutubhani: TRIJUMF ISTINE –  KNJIGA

KLJUČNE RIJEČI:

✿ Hadis dana ✿

Ebu-Se’id i Ebu-Hurejre, r.a., prenose da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Muslimana (vjernika) ne pogodi nikakva nedaća ili bolest, niti tuga ili žalost, niti bilo kakva nezgoda, čak ni obični ubod trna, a da mu zbog toga Allah, dž.š., ne oprosti dio njegovih grijeha.”

– Hadis je Muttefekun alejhi

Sličan sadržaj