Ko ima iskren i dobar nijet, Allah će ga opskrbiti odakle se i ne nada

Ko ima iskren i dobar nijet, Allah će ga opskrbiti odakle se i ne nada.

Nedžmuddin Ejub (komandir tvrđave u Balebeku) nije se zadugo ženio. Čudio se tome njegov brat Eseduddin, pa mu je jedne prilike rekao: ”Brate, što se ne ženiš?” Nedžmuddin mu je odgovorio: ”Nisam još našao odgovarajuću nevjestu.” Onda mu je brat rekao: ”Hoćeš li da ti ja isprosim nevjestu?”

”A koju”, upitao je Nedžmuddin. Eseduddin je odgovorio: ”Kćerku seldžučkog sultana Malik-šaha ili pak kćerku njegovog vezira.”

Nedžmuddin mu je rekao: ”Djevojke koje si spomenuo nisu po mom ukusu.” Eseduddin se začudio takvom odgovoru, pa je upitao: ”A koja je to, zapravo, djevojka po tvom ukusu?” Nedžmuddin je odgovorio: ”Ja želim čestitu i pobožnu djevojku koja će me uzeti za ruku i povesti prema Džennetu i koja će mi roditi sina te od njega odgojiti mudžahida i vojskovođu koji će osloboditi Kuds od krstaša.”

To je bio njegov san. Međutim, Eseduddinu se nije svidio takav odgovor, pa je rekao bratu: ”A gdje misliš naći to što tražiš?”

Odgovorio je: ”Ko ima iskren i dobar nijet, Allah će ga opskrbiti odakle se i ne nada.”

Jednoga dana, dok je Nedžmuddin sjedio u mesdžidu sa jednim od šejhova i učenjaka Tikrita, u mesdžid je ušla djevojka koja je željela razgovarati sa šejhom. Pošto nisu bili daleko od Nedžmudina, on je čuo njihov razgovor. Šejh je upitao djevojku: ”Zašto si odbila mladića kojeg sam poslao u vašu kuću da te prosi od tvoga oca?”

Djevojka je odgovorila: ”Uvaženi šejhu, mladić kojeg si poslao je, zaista, lijep i ugledan, ali on meni ne odgovara.”

Onda ju je šejh upitao: ”A šta ti, zapravo, želiš?” Odgovorila je: ”Ja se želim udati za muslimana koji će me uzeti za ruku i povesti prema Džennetu i sa kojim ću roditi sina koji će osloboditi Kuds od krstaša.” Djevojka je šejhu ponovila iste riječi koje je Nedžmuddin rekao svome bratu Eseduddinu.

Nedžmuddin je odbio oženiti sultanovu kćerku i kćerku sultanovog vezira, iako su bile poznate po ljepoti i ugledu, kao što je djevojka odbila da se uda za naočitog i bogatog mladića koji ju je prosio od njenog oca. I oboje su to učinili iz istog razloga.

Kad je Nedžmuddin čuo šta je djevojka rekla šejhu, prišao mu je i rekao: ”Šejh, ja želim oženiti ovu djevojku.” Šejh mu je rekao: ”Ali, ona je iz vrlo siromašne porodice i živi u siromašnoj četvrti.”

Nedžmuddin mu je odgovorio: ”To je upravo ono što ja želim.”

I, uistinu, Nedžmuddin je zaprosio tu djevojku i ona je pristala da se uda za njega.

Iz tog blagoslovljenog braka rodio se Salahuddin Ejjubi, osnivač dinastije Ejjubija, sultan i vladar Egipta, Sirije, Jemena i Hidžaza i mudžahid koji je oslobodio Bejtul-Makdis od krstaša.

Ko ima iskren i dobar nijet, Allah će ga opskrbiti odakle se i ne nada.

Abdusamed Nasuf Bušatlić

KLJUČNE RIJEČI:

✿ Hadis dana ✿

Od ‘Abdullaha ibn Selama, r.a., prenosi se da je Vjerovjesnik, s.a.v.s., rekao: “0 ljudi, nazivajte selam, dijelite hranu i klanjajte noću dok svijet spava, ući ćete u Džennet u miru.”

– Hadis bilježi: Tirmizi

Sličan sadržaj