Upitan je jedan učenjak: "Ko je Allah?"
On reče: "To je Onaj, zbog koga zatvoriš vrata kako bi mu nepokoran bio, a On ti ispod tih vrata šalje vazduh da možeš disati!"

KLJUČNE RIJEČI:

✿ Hadis dana ✿ 

Ebu-Hurejre, r.a., pripovijeda da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Ko se pokaje prije nego što sunce izađe sa zapada, Allah će primiti njegovo pokajanje.”

– Hadis bilježi: Muslim

Sličan sadržaj