Tražite od Gospodara svoga oprosta jer On, doista, mnogo prašta: On će vam kišu obilatu slati, i pomoći vas imanjima i sinovima, i daće vam bašče, i rijeke će vam dati.“(Nuh, 10-12)

Učeći Kur’an nalazimo da istigfar (traženje oprosta) sa sobom nosi brojne koristi:

1. spuštanje Allahove milosti: ”Zašto od Allaha ne tražite oprosta, da bi vam se milost ukazala.” (En-Neml, 46);
2. sigurnost i zaštitu od Allahove kazne: ”…i Allah ih neće kazniti sve dok oni za oprost mole.” (El-Enfal, 33);
3. lijep život, te smirenost i zadovoljstvo duše: ”…On će vam dati da do smrtnog časa lijepo proživite“(Hud, 3);
4. povećanje snage: “…i dat će vam još veću snagu, uz onu koju imate…” (Hud, 52);
5. slanje obilne kiše;
6. povećanje imetka i djece;
7. opskrbljivanje baščama i rijekama.

KLJUČNE RIJEČI:

✿ Hadis dana ✿

Ebu-Zerr Džundub ibn Džunade i Muaz ibn Džebel, r.a., prenose da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Boj se Allaha, dž.š., gdje god se nalazio; ukoliko uradiš loše djelo, obavezno iza njega učini dobro koje će ga izbrisati, i lijepo se ponašaj prema ljudima.”

– Hadis bilježi: Tirmizi

Sličan sadržaj