Lijepo mišljenje o Allahu

Džabir b. Abdullah, radijallahu anhuma, prenosi da je čuo Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, na tri dana prije smrti kako govori: "Neka niko od vas ne umre a da nema lijepo mišljenje o Uzvišenom Allahu."
Hadis bilježi Muslim, 2877.

KLJUČNE RIJEČI:

✿ Hadis dana ✿

Ebu-Zerr, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Meni su izložena djela mojih sljedbenika, dobra i loša, pa sam vidio da u njihova dobra djela spada i uklanjanje s puta onoga što smeta prolaznicima, a da u njihova loša djela spada i neuklonjena pljuvačka iz mesdžida.”

– Hadis bilježi: Muslim

Sličan sadržaj