Meleci donose salavat na tebe

Ebu Hurejra, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ”Meleki donose salavat na nekoga od vas sve dok se nalazi na mjestu na kojem je obavio namaz , i sve tako dok ne izgubi abdest. Meleki govore: ’Gospodaru, oprosti mu! Gospodaru, smiluj mu se!’”
Hadis bilježi Buhari, 659.✿ Hadis dana ✿

Ebu-Hurejre, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Najpotpuniji iman je onog vjernika koji se najljepše ponaša, a najbolji među vama su oni koji su najbolji prema svojim ženama.”

– Hadis bilježi: Tirmizi

Sličan sadržaj