Napuštanje / ostavljanje namaza

Džabir, radijallahu anhu, kazuje da je čuo Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kako kaže: ”Između čovjeka i mnogoboštva i nevjerstva nalazi se napuštanje klanjanja namaza.”
Hadis bilježi Muslim, 82.✿ Hadis dana ✿

Umu Seleme, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Koja god žena umre, a njen muž bude njome zadovoljan, ući će u Džennet.”

– Hadis bilježi: Tirmizi

Sličan sadržaj