Neke od koristi donošenja salavata

Salavat na Poslanika je uzrok otklanjanja brige i vraćanja duga. Također je sebeb za viđenje Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, u snu, jer onaj ko ga mnogo spominje, on će ga i vidjeti.
Šejh Sulejman Ulvan

Zaista salavat na Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, ima mnoge koristi. On je vrlo lahko djelo velikih nagrada.

“Znajte, da nema ni jednog roba muslimana, koji mnogo donosi salavat na Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, a da mu Allah neće osvijetliti srce, oprostiti grijehe, podariti širokogrudnost i olakšati njegovo stanje.”
Ibn Kajjim El-Dževzijje

Allahumme salli ve sellim ala nebijjina Muhammed!

Donesi i ti salavat na Poslanika salallahu alejhi we sellem!

Mr. Sead ef. Islamović

KLJUČNE RIJEČI:

✿ Hadis dana ✿

Enes, ibn Malik el-Ensari, omiljeni sluga Poslanikov, pripovijeda da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Allah se više obraduje pokajanju Njegova roba, nego što bi se neko od vas obradovao pronalasku svoje izgubljene deve u pustinji bez vode i jela.”

– Hadis je Muttefekun alejhi

Sličan sadržaj