Poslušnost mužu

Jedna žena je (u)pita šejha: "Zašto meni Islam naređuje da budem poslušna mužu, a njega ne obavezuje da bude poslušan meni?!"

Šejh je upita: "A koliko ti imaš djece?"

Ona reče: "Imam tri sina!"

Šejh reče: "Sestro, zar ne vidi da je Islam trojici muškaraca naredio da budu tebi poslušni i da oni u Džennet ne mogu ući ako tebi nisu pokorni, poslušni i ako se prema tebi lijepo ne ophode!"

"Pa ko je onda u povoljnijem položaju; ti ili tvoj muž!?"

Žena reče: "Hvala Allahu na blagodati Islama i upute!"

KLJUČNE RIJEČI:

✿ Hadis dana ✿

Ebu-Se’id i Ebu-Hurejre, r.a., prenose da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Muslimana (vjernika) ne pogodi nikakva nedaća ili bolest, niti tuga ili žalost, niti bilo kakva nezgoda, čak ni obični ubod trna, a da mu zbog toga Allah, dž.š., ne oprosti dio njegovih grijeha.”

– Hadis je Muttefekun alejhi

Sličan sadržaj