Privrženost i poslije smrti

Desilo se da je historičaru el-Makriziju preselila supruga u mladosti pa je i o njoj zapisao:

Desilo se da sam za nju puno istigfara činio poslije njene smrti, pa sam je vidio (u snu) u nekim noćima. Ušla je kod mene onakva kako je izgledala kada sam je stavio u ćefine, pa sam joj rekao, svjestan da je mrtva: O majko Muhamedova, ono što ti šaljem ti dolazi? Tj. traženje oprosta za nju. Odgovorila je: Da, gospodine moj, svaki dan dolazi tvoj poklon meni. Potom je zaplakala i rekla: Znam gospodine moj da sam ja u nemogućnosti da ti se odužim. Pa sam joj rekao: Nisi dužna. Još malo i susret ćemo se.

Bila je, da joj se Allah smiluje, i ako mlada, od najboljih žena svoga vremena po čestitosti, čuvanju, vjeri, pouzdanosti i emanetu. Nije mi data poslije nje slična.

Dureru-l-‘ukudi-l-ferideh

Preveo: Ibrahim Muratović
KLJUČNE RIJEČI:

✿ Hadis dana ✿

Od ‘Abdullaha ibn Selama, r.a., prenosi se da je Vjerovjesnik, s.a.v.s., rekao: “0 ljudi, nazivajte selam, dijelite hranu i klanjajte noću dok svijet spava, ući ćete u Džennet u miru.”

– Hadis bilježi: Tirmizi

Sličan sadržaj