Propast ovog ummeta će biti u međusobnim trvenjima

PROPAST OVOG UMMETA ĆE BITI U MEĐUSOBNIM TRVENJIMA
Ovaj hadis Allahovog Poslanika, s.a.v.s., nagovještava da muslimane nikada niko neće moći uništiti. Međutim, oni će sami sebi zagorčavati život. Zar ova situacija u muslimanskom svijetu to jasno ne potvrđuje?! Hadis je decidan:

– Allah mi je sažeo Zemlju pa sam vidio njene istoke i zapade. Vlast mog ummeta će doprijeti koliko mi je Zemlje sažeto. Date su mi riznice zlata i srebra. Zatražio sam od svog Gospodara da ne uništi moj ummet sušnim godinama, i da nad njim ne zavlada njegov neprijatelj, neko ko nije od njega, pa da ga uništi. Moj Gospodar mi je tada rekao: “Muhammede, Ja kada odredim nešto, to se ne mijenja. Dao sam ti da tvoj ummet neće biti uništen općom glađu, niti će ga njegov neprijatelj uništiti pa taman kada bi se udružio sa svih krajeva protiv njega. Ali će se on međusobno uništavati i porobljavati”.

(Muslim, Tirmizi, Ebu Davud, Ibn Madže i Ahmed)

KLJUČNE RIJEČI:

✿ Hadis dana ✿

Ebu-Zerr, r.a., također pripovijeda da mu je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Nipošto ne potcjenjuj (ne omalovažavaj) ništa od dobrih djela, pa i da se sretneš radosna lica sa svojim bratom.”

– Hadis bilježi: Muslim

Sličan sadržaj