Radost u čitanju Allahovog govora

Malik b. Dinar je govorio:

“Onaj ko ne osjeti radost uz Allahov govor umjesto razgovora s ljudima, on je skromnog znanja, srce mu je slijepo, a i život je izdangubio uprazno.”

(Ibn Hibban, Revdatul-ukalā, br. 247)✿ Hadis dana ✿ 

Ebu-Hurejre, r.a., pripovijeda da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Ko se pokaje prije nego što sunce izađe sa zapada, Allah će primiti njegovo pokajanje.”

– Hadis bilježi: Muslim

Sličan sadržaj