Šest lahkih poslova od kojih ćete imati koristi i nakon smrti !!!

1. Pokloni primjerak mushafa nekome. Svaki put kad on(a) budu iz njega učili i ti ćeš imati koristi.
2. Doniraj ili ako si u mogućnosti sam kupi bolnička ili invalidska kolica. Svaki put kad ih bolsna osoba bude koristila ti ćeš imati koristi.
3. Učestvuj u izgradnji džamije.Sa svakim namazom i ti ćeš imati dio nagrade.
4. Učestvuj u izgradnji javnih česmi. Svaki put kad se umorni i žedni putnik napije vode i ti ćeš imati dobro djelo.
5. Zasadi voćku. Kad god čovjek, ptica ili neka druga životinja pojedu voćku ili sjednu u hlad tog drveta da se odmore i ti ćeš imati nagradu u tome.
6. I najlakši nači od svih navedenih jeste da proširiš ovu poruku. Pa kad bi čak i jedna osoba uradila nešto od navedenog i ti ćeš imati udjela u tome

KLJUČNE RIJEČI:

✿ Hadis dana ✿

Od ‘Abdullaha ibn Selama, r.a., prenosi se da je Vjerovjesnik, s.a.v.s., rekao: “0 ljudi, nazivajte selam, dijelite hranu i klanjajte noću dok svijet spava, ući ćete u Džennet u miru.”

– Hadis bilježi: Tirmizi

Sličan sadržaj