Četiri stvari donose opskrbu:

-noćni namaz,

-mnoštvo istigfara pred zoru-traženje oprosta,

-sadaka-milostinja,

-zikr-spominjanje Allaha jutrom i večeri.

(Ibnul Kajjim)✿ Hadis dana ✿

Ebu-Zerr, r.a., također pripovijeda da mu je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Nipošto ne potcjenjuj (ne omalovažavaj) ništa od dobrih djela, pa i da se sretneš radosna lica sa svojim bratom.”

– Hadis bilježi: Muslim

Sličan sadržaj