Sunnet je uklanjanje tragova spavanja s lica

Rukama ukloniti tragove spavanja  s lica. Nevevi i Ibn Hadžer kažu da je umivanje poželjno na temelju slijedeće predaje:
 "Kada bi se Allahov Poslanik sallalahu ‘alejhi ve sellem, probudio, sjeo bi  i rukom obrisao tragove spavanja s lica".
Bilježi Buhari, Knjiga abdesta, hadis 183.

KLJUČNE RIJEČI:

✿ Hadis dana ✿

Ebu-Zerr Džundub ibn Džunade i Muaz ibn Džebel, r.a., prenose da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Boj se Allaha, dž.š., gdje god se nalazio; ukoliko uradiš loše djelo, obavezno iza njega učini dobro koje će ga izbrisati, i lijepo se ponašaj prema ljudima.”

– Hadis bilježi: Tirmizi

Sličan sadržaj