Svjestan budi, o insanu

Svjestan budi o insanu da svakim danom si sve bliži svome Gospodaru.  Budi svjestan da ćeš pred Njega stati i pred Njim račun polagati, i da moraš imati spreman odgovor za svoja djela. Svjestan Allaha budi u ovo života što ti je ostalo i Allah će ti pokloniti ono što si ranije živio.

KLJUČNE RIJEČI:

✿ Hadis dana ✿

Umu Seleme, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Koja god žena umre, a njen muž bude njome zadovoljan, ući će u Džennet.”

– Hadis bilježi: Tirmizi

Sličan sadržaj