Šejhul-islam Ibn Tejmijje, rahmetullahi alejhi, prenosi od Jahjaa b. Ammara da je rekao: ‘Pet je vrsta znanja:
1. znanje u kojem je život vjere. To je znanje o tevhidu – Allahovoj, subhanehu ve te’ala, jednoći;
2. znanje koje je hrana vjeri. To je znanje o značenjima Kur’ana i hadisa;
3. znanje koje je lijek vjeri. To je znanje o fetvi – šerijatskopravnom odgovoru, kada se čovjek nađe u nezgodnoj situaciji,

Opširnije