Jedan čovjek iz Benu Israila bio je grješnik i toliko loš čovjek da se cijelo društvo okrenulo protiv njega i protjerali su ga iz grada. Sada je bio sam, bez hrane, bez opskrbe, bez ikoga ko bi ga pazio i njegovao u slučaju bolesti. Nakon izvjesnog vremena ovaj je čovjek umro, a Allah, subhanehu ve te‘ala, poslao je objavu poslaniku tog vremena u kojoj mu je rekao:…

“Umro je jedan

Opširnije

Draga braćo, došao mi je jedan mladić prije određenog vremena, i počeo se žaliti na svoje probleme koje ima većina omladine. Rekao je: "Žalim se kako imam mnogo briga i strahova. Žalim se na to kako nemam puno uspjeha u bilo čemu u životu. Nisam pokucao na neka vrata, a da ih nisam našao zaključana. Kakav god projekat bih počeo, to bi ubrzo propalo. Pored svega toga, osjećam bol u

Opširnije

Allahov Poslanik s.a.v.s. kaže: " Ramazan vam je došao. (To je) mjesec bereketa u kome vas Allah prekriva bereketom spuštajući Svoju Milost, umanjujući grijehe i uslišujući dove. U njemu, Allah posmatra vaše takmičenje (u dobrim djelima) i hvali se sa vama pred Njegovim melekima. Pa pokažite Allahu dobrotu u vama, jer nesretan je onaj kome je (u ovom mjesecu) uskraćena milost Allaha, Moćnog i Uzvišenog."

Hadis bilježi Taberani

Opširnije