Šejh Sadi, rahimehullah, rekao je: “Slušaj i poštuj svakog onog ko te savjetuje. Nastoj da budeš zahvalan na tome, bilo da pogode ili pogriješe. Požuri da ostaviš grešku koju činiš, jer je to znak iskrenosti i dobrote. Čuvaj se samodopadljivosti i kuđenja drugih, jer je to znak nedostatka i tupavosti. Kada odlučiš da činiš određeno djelo, nastoj da u tome ustraješ.”

Sanel Ramić

Opširnije