Na putu Istine kojim se budete kretali od onoga trenutka kad je spoznate i odlučite se da njime krenete, budite svjesni slijedećeg:

USTRAJNOST –  da je to trnovit i težak put na kojem ćete nailziti na mnoge prepreke, probleme, nerazumijevanja i neprijateljstva ali nećete znati zbog čega, neće vam biti jasno zašto ljudi ne žele da osjete ljepotu koju vi osjećate i vidite. Sjetite se da ste i vi nekada

Opširnije

Draga braćo, došao mi je jedan mladić prije određenog vremena, i počeo se žaliti na svoje probleme koje ima većina omladine. Rekao je: "Žalim se kako imam mnogo briga i strahova. Žalim se na to kako nemam puno uspjeha u bilo čemu u životu. Nisam pokucao na neka vrata, a da ih nisam našao zaključana. Kakav god projekat bih počeo, to bi ubrzo propalo. Pored svega toga, osjećam bol u

Opširnije

Ebu-Hurejre, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., upitao: "Znate li šta je ogovaranje?" Prisutni rekoše: "Allah i Njegov Poslanik najbolje znaju!" "Ogovaranje je da svog brata muslimana spominješ po onome što on ne voli", rekao je on. "A šta ako pri njemu bude ono što spominjemo?", zapitaše. "Ako bude pri njemu ono što spominješ, ogovorio si ga, a ako to ne bude pri njemu,

Opširnije

Ebu-Hurejre, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: "Zbrinjavalac (siromašne) udovice i siromaha je kao mudžahid (borac) na Allahovom putu." A mislim (veli ravija), da je još dodao: "I kao neprekidni klanjač koji se ne umara, i kao stalni postač koji nikako ne mrsi!"
Hadis bilježe: Buharija i Muslim

Opširnije

Nu`man ibn Basir prenosi od Poslanika sallallahu `alejhi we sellem:
"(Moje) Poslanstvo će ostati među vama onoliko dugo koliko Allah želi. Onda će Allah uzdignuti ono što On želi da uzdigne.
 Onda će biti Hilafet u skladu sa poslanstvom (sunnetom) i ostat će među vama koliko Allah bude htio. Onda će ga Allah uzdignuti kada On to bude htio. Onda će biti strogo kraljevstvo koje će biti među

Opširnije

Ibn el Kajjim el- Dževzijje, rahimehullah, veli: "
U srcu je jedan veliki nered koji se ne može uspostaviti ničim drugim do približavanjem Allahu, dž.š.
U njemu se nalazi usamljenost koju ne otklanja ništa osim ljubavi prema Allahu, dž.š.
U njemu je tuga koja ne prolazi, osim zadovoljstvom Njegovom spoznajom i iskrenimophođenjem.
U srcu je briga i zabrinutost koja ne napušta čovjekovo biće, osim Njegovim susretom i traženjem utočišta kod

Opširnije

Poslanik Muhammed s.a.w.s., je prišao jednoj halki ashaba, pa ih je pitao: Zbog čega ste tu sjeli? Rekoše: Sjeli smo radi spominjanja Allaha dž.š., i zahvaljivanja Njemu zbog toga što nas je Islamu naputio, i njime nas obradovao. Poslanik s.a.w.s., reče: Tako vam Allaha, jeste li samo zbog toga sjeli? Rekoše: Tako nam Allaha, samo smo zbog toga sjeli. Poslanik s.a.w.s., reče: Nisam vam tražio da mi se zakunete zbog

Opširnije

Danas ljudi mnogo govore o Dedžalu i povode se za veoma devijantnim interpretacijama ove davno najavljene fitne. Kad god se po strani ostave riječi Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i zanemare se jasna tumačenja njegovih riječi od strane cijenjene uleme, onda ljudi neminovno zastranjuju u shvatanju. Vratimo se činjenicama, a po strani ostavimo zamršena i zabludjela shvatanja. Dedžal (ar. dedžele – varati, obmanjivati) je veliki obmanjivač, a u nastavku ćemo

Opširnije