Ebu Hurejre r.a., prenosi da je Poslanik s.a.v.s., rekao: "Neće nastupiti Sudnji dan sve dok se Arapsko poluostrvo ne povrati u zelenilo i dok kroz njega ne budu tekle rijeke."
Hadis bilježi: Muslim

Opširnije