U jednom stanu, u jednoj visokoj zgradi živjela je porodica, koja se sastojala od muža, supruge, dvije kćerke i jedno novorođenče. Sa njima je živjela također i ženina stara majka. Jedne noći, muž je bio na putovanju. Žena se trgnula iz sna, jer je čula galamu i vrisku na prvom spratu. Izbio je požar…

Vatrogasci su govorili da svi idu na zadnji sprat. Žena je odmah izbavila svoje dvije kćeri

Opširnije

Muslim u svom Sahihu od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, bilježi hadis  u kojem Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: " Tako mi Onog u čijoj je ruci Muhammedova duša, neće za mene čuti niko iz ovog Ummeta (misli se na sve ljude kojima je poslan i kjafire i mu’mine) bio židov ili kršćanin a zatim umre i ne povjeruje u u ono sa čime sam poslan a da neće biti

Opširnije

Imam Ahmed bilježi predaju od Ubadeta ibn Velida ibn Ubadeta da mu je pričao njegov otac:
"Ušao sam kod Ubadeta, a on je bio bolestan, očekujući skoru smrt, pa sam mu rekao; ‘Šta mi savjetuješ da bih mogao uraditi? ‘Sjedi kraj mene’, odgovorio je, a kad sam sjeo, reče: ‘Sinak moj, ti nećeš okusiti šta je prava vjera niti dostići suštinu spoznaje Allaha, dok ne budeš vjerovao u Allahovo određenje,

Opširnije

Rekao je Allahov Poslanik, s.a.w.s. : "Ako nisi kadar činiti dobra djela, o­nda makar ne nanosi ljudima zlo jer se i to ubraja u sadaku kojom ćeš se iskupiti."
Hadis bilježi: Muslim

Opširnije

‘Adijj bin Hatim, r.a., prenosi: "Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao je: ‘Čuvajte se vatre, pa makar sa pola hurme, a ko i to nema, a ono lijepom riječi."
Hadis je Muttefekun alejhi

Opširnije