Muaz ibn Enes, r.a., prenosi da je Resulullah, s.a.v.s., rekao: "Ko nakon objeda kaže: ‘Hvala Allahu, koji me je nahranio i opskrbio, bez ikakvog mog truda i udjela, bit će mu oprošteni prethodno učinjeni (manji) grijesi.‘"
Hadis bilježi: Ebu-Davud, Tirmizi

Opširnije