Svojim aktivnostima na društvenim mrežema i na YouTubeu kreativni pojedinci su, bez bilo čije podrške, uspjeli da okupe stotine hiljada mladih ljudi koji su njihove videozapise naučili napamet. Zar mi kao kolektiv nismo u stanju da “stvorimo” neku novu islamsku internetsku zvijezdu koja će se na originalan način približiti našoj omladini i ponuditi im islamske principe na savremen i moderan način, onako kako to oni mogu razumjeti?
Svakim danom sve

Opširnije

Kada Allah dž.š. zavoli nekog čovjeka, pozove Džibrila i kaže mu: "Ja sam zavolio tog i tog, pa ga zavoli i ti – te ga i melek Džibril zavoli, koji, nakon toga, doziva stanovnike nebesa, govoreći im: Allah je zavolio tog i tog, pa ga zavolite i vi – te ga stanovnici nebesa zavole – nakon čega taj čovjek biva opšte prihvaćen na zemlji!
Hadis prenosi Muslim

Opširnije

Godina je poput stabla voćke, mjeseci su poput stupaca stabla, dani su poput grana, sati poput listova, a uzdasi čovjeka, u tom vremenu,su poput  plodova. Čiji uzdasi budu u pokornosti Allahu, plodovi njegovog stabla slatki su i ukusni,a čiji uzdasi budu u griješenju, plodovi njegovog stabla gorki su. A nešto kasnije, u sezoni ubiranja plodova, na dan susreta s Gospodarom Pravednim raspoznat će kvalitet plodova: da li su slatki ili

Opširnije

Čovjek se pokaje četiri puta: za dan, za godinu, za život i za vječnost.
Za dan se pokaje kad ne jede a krene od kuće, pa ogladni u toku dana.
Za godinu kad ne posije sjetvu, pa za vrijeme žetve gleda kako drugi ubiru plodove svoga rada.
 Za život se pokaje kad oženi ženu koju je birao po dunjalučkim mjerilima a ne po Islamskim vrijednostima.
 Za vječnost se pokaje tek

Opširnije

Rekao je Allahov Poslanik, s.a.w.s. : "Uistinu, Allah ima svoje posude na zemlji, a to su srca. Najdraže su mu o­ne posude koje su najćišće, najčvršće i najtanje. Čiste su od grijeha, čvrste su u vjeri i tanke (nježne) su prema braći."
Hadis bilježi: Taberani

Opširnije

Ebu-Hurejre, r.a., kaže da je Allahov Poslanik, a.s., rekao: "Sadaka neće umanjiti imetak, i kada čovjek oprosti čovjeku, Allah mu poveća ponos (čast), i kad god čovjek bude ponizan prema Allahu, Allah će ga (na veći stepen) podići."
Hadis bilježi: Muslim

Opširnije

Od Hakima ibn Hizama, r.a., prenosi se da je rekao: "Tražio sam od Allahova Poslanika, s.a.v.s., pa mi je dao, pa sam opet tražio, pa mi je dao, pa sam opet tražio, pa mi je dao. Zatim je rekao: ‘O Hakime, zaista je ovaj imetak sladak kao zeleno voće, pa ko ga uzme velikodušno i darežljivo, imat će u njemu berićet, a ko ga uzme pohlepno, neće u njemu

Opširnije