Rekao je Abdullah ibn Abbas, r.a.,: „Zaista dobro djelo donosi sjaj na lice, svjetlost u srce, povećava opskrbu, daje snagu tijelu, i donosi ljubav stvorenja prema onome ko čini dobro. A loše djelo je crnilo na licu, tmina u srcu, slabost u tijelu, uskračivanje opskrbe, i mržnja u ljudskim srcima prema onome ko čini loša djela."

Opširnije