– Prenosi Ibn Vehb da je neki čovjek došao Lukmanu i rekao mu: ”Ti si Lukmanul-hakim, ti si rob u plemenu Benu Nuhas?”
”Da”, odgovori mu Lukman.
”Ti si, znači, taj crni rob koji čuva tuđa stada?”
”Što se tiče boje moje kože, ona je vidljiva, imaš li nešto drugo što te je zadivilo kod mene?”, upita ga Lukman.
”Da, mnoštvo ljudi u tvojoj kući i redovi ispred tvoje kuće,

Opširnije

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: “Doista će Allah na Sudnjem danu kazati: “Gdje su oni koji su se voljeli u Moje ime, danas ću ih staviti u Svoj hlad, a drugog hlada, osim mog hlada, nema.
Hadis bilježi: Muslim

Opširnije

S’ad ibn Ubade, r.a., je rekao: „Kada bih vidio čovjeka sa svojom ženom, udario bih ga sa oštricom od sablje!", što je doprlo do Allahovog poslanika, s.a.w.s., gdje je rekao: "Čudite se S’adovoj ljubomori?! Tako mi Allaha, ja sam ljubomorniji od njega, a Allah je ljubomorniji od mene i zbog Allahove ljubomore zabranjen…a je javna i tajna bestidnost!"
Hadis biljeze: Buhari i Muslim

Opširnije

Prenosi se od Ebu-Hurejrea : – Rekao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: "Tako mi Onoga u Čijoj je ruci moja duša, sigurno će se uskoro sin Merjeme spustiti među vas, zavesti pravednu vlast, te će slomiti krst, ubiti svinju, ukinuti džizju, imetka će biti u izobilju tako da ga niko neće prihvatiti, tako da će sedzda biti bolja od ovoga svijeta i svega što je na njemu.

Opširnije

Ebu-Hurejre, r.a., prenosi od Allahova Poslanika, s.a.v.s.: "Kada neko od vas prispije u sijelo, neka selam nazove, a kada bude htio otići, neka opet selam nazove, jer prvi (selam) nije ništa preči od posljednjeg."
Hadis bilježi: Ebu-Davud, Tirmizi

Opširnije

Enes, r.a., prenosi i kaže: "Allahov Poslanik nam je održao hutbu kakvu nikad nisam čuo, pa je rekao: ‘Kad biste vi znali ono što ja znam, zasigurno biste se malo smijali, a sigurno biste mnogo plakali.‘ Enes, reče: Tada su ashabi pokrili lica svojom odjećom i od plača jecali.’"
Hadis je Muttefekun alejhi

Opširnije