Huzejfe ibn Usejda al-Gafarija  je rekao. – Došao je do nas Poslanik, s.a.v.s, idući sa Arefata, a mi smo razgovarali o Sudnjem danu, i on je rekao: "Neće nastupitit Sudnji dan dok ne vidite deset znakova:  Izlazak sunca sa zapada, dim (duhan), životinju (dabbe), izlazak Jedžudža i Medžudža, silazak Isaa Ibn Merjem, Dedžala i tri velika pokreta tla, na istoku na zapadu i na Arabijskom poluotoku, vatru

Opširnije