Od Ebu-Hurejre, r.a., prenosi se da je rekao: "Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao je: ‘Neće ući u Džehennem čovjek koji je plakao iz strahopoštovanja prema Allahu, kao što se neće mlijeko vratiti u vime. I neće se sastati prašina sa Allahovog puta (džihada) i dim Džehennema.‘"
Hadis bilježi: Tirmizi

Opširnije

Prenosi se da je Ebu-Abdurrahman, Abdullah b. Mes’ud, r.a., rekao: "Pitao sam Allahovog Poslanika, s.a.v.s., koje je djelo Allahu najdraže? Alejhisselam reče: ‘Namaz u njegovo pravo vrijeme.‘ Zatim sam upitao: ‘A koje poslije njega?’ Dobročinstvo svojim roditeljima‘, odgovori on. ‘Koje poslije njega?’, ponovo upitah. ‘Džihad na Allahovom putu‘, odgovori on."
Hadis je Muttefekun alejhi

Opširnije

Ebu-Hurejre, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: "Tako mi Allaha, nije vjernik, tako mi Allaha, nije vjernik, tako mi Allaha, nije vjernik!" Neko reče: "Ko to, Allahov Poslaniče?" Alejhisselam odgovori: "Onaj čiji komšija nije siguran od njegova zla i neprijatnosti od njega!"
Hadis je Muttefekun alejhi

Opširnije