Ebu Zerr, radijallahu anhu, prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:”Svako jutro je svako od vas dužan na svaki svoj zglob dati sadaku. Svako izgovoreno ‘subhanallah’ je sadaka, svako izgovoreno ‘elhamdulillah’ je sadaka,svako izgovoreno ‘la ilahe illallah’ je sadaka, svako izgovoreno ‘Allahu ekber’ je sadaka. Naređivanje na dobro je sadaka. Zabranjivanje zla je sadaka. A sve to zamjenjuje klanjanje dva rekata duha-namaza.

Hadis bilježi: Muslim

Opširnije

Od Ebu Umame, radijallahu anhu, prenosi se da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: “Čvrsto se držite noćnog namaza. On je osobenost i ustaljena praksa dobrih ljudi prije vas. On je dobro djelo kojim se približavate svome Gospodaru. On potire grijehe i sputava od činjenja grijeha.
Hadis bilježi: Tirmizi, broj: 3549, šejh Albani ovu predaju smatrao je Hasen dobrom.

Opširnije