"Čovječe! Nisi u istinskom imanu sve dok drugima iznalaziš mahane, a ni sam nisi bez njih. Stoga, prvo otkloni svoju mahanu, a ostavi druge i njihove mahane. Ali, znaj, nikada nećeš moći otkloniti sve svoje mahane, pa je najpreče da se njima posvetiš i pozabaviš. A ako želiš biti pravedan, onda ne istražuj tuđe mahane pa ćeš i Allahu džellešanuhu biti drag i mio."
(Hassan el-Basri)

Opširnije

Ako pitaš o nevjestama i suprugama stanovnika dženneta, znaj da su to djevice čijim venama teku sokovi vječne mladosti, a osmjeh poput sunca blista na njihovim svijetlim licima i obrazima. Kad dočeka svog voljenog, pa šta reći o susretu dva čedna i nevina bića, dva prekrasna cvijeta čistom ljubavlju opijena.

O kako će samo medene riječi, džennetska ljepotica upućivati svom voljenom, sve dok mu u zagrljaj ne padne, a šta

Opširnije

Od Ebu-Hurejrea, r.a., prenosi se da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: "Uzvišeni Allah rekao je: ‘Svako čovjekovo djelo pripada njemu, osim posta; on pripada Meni i Ja za njega (posebno) nagrađujem. Post je štit (od vatre ili grijeha), pa kada neko od vas posti, neka ne govori ružne riječi, i neka ne viče, a ako ga neko opsuje ili napadne, neka kaže: -Ja postim! -Tako mi Onoga, u čijoj

Opširnije

Ebu-Hurejre, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: "Pet je obaveza muslimana prema muslimanu: da mu odvrati selam, da ga obiđe kada se razboli, da mu klanja i isprati dženazu, da se odazove njegovom pozivu i da mu nazdravi kada kihne."
Hadis je Muttefekun alejhi

Opširnije

Prenosi se Od Ebu-Hurejrea, r.a., da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: "Kada neko od vas sretne svoga brata (muslimana) neka mu nazove selam, pa ako ih razdvoji drvo, zid ili kamen pa se sretnu, neka ga poselami opet."
Hadis bilježi: Ebu-Davud

Opširnije