Učenik je na leđa svog kolege zalijepio papirić na kome je pisalo: „Ja sam glup“ a od kolega je tražio da ga o tome ne obavijeste. Nastalo je smijanje i ismijavanje kolege, a on o tome ništa nije znao. Na sljedećem času, profesor matematike postavlja težak matematički zadatak. Jedini učenik koji je znao rješenje zadatka bio je onaj s papirićem na leđima, pa se javio, izašao na tablu i riješio

Opširnije