Od Ibn Abbasa r.a. prenosi se da je rekao: Allahov Vjerovjesnik s. a. v. s. je rekao:
"Dvije su blagodati koje obmanu i prevare većinu ljudi: zdravlje i slobodno vrijeme. "

Hadis bilježi: Buharija

Opširnije

Ebu Hurejre, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, a.s.,  rekao: “Ko na Allahovom putu žrtvuje par od svoga dobra, pozvat će se sa svih džennetskih vrata: ‘O Allahov robe, to je dobro.’ Ako je bio od onih koji su redovno namaze obavljali, bit će pozvan s vrata namaza. Ako bude od boraca na Allahovom putu, bit će pozvan s vrata džihada. Ako bude postač, bit će pozvan s vrata

Opširnije