San je brat smrti, odnosno san je mala smrt. Allah usmrti živa stvorenja smrću i snom. Onaj Koji je kadar vratiti dušu spavaču nakon buđenja, kadar je oživiti mrtve: “Allah uzima duše u času njihove smrti, a i onih koji spavaju, pa zadržava one kojima je odredio da umru, a ostavlja one druge do roka određenog. To su, zaista, dokazi za one koji razmišljaju” (Ez-Zumer, 42).

Kada bi

Opširnije