Bismillahi rahmani rahim
Sva zahvala pripada Allahu, i neka je salavat i selam na Muhammeda s.a.w.s.

Kao i prošle godine, brod humanitarne pomoći je krenuo za Gazu. Izrael će i ovaj brod pokušati zaustaviti što su javno i izjavili. Mi nemamo mogućnosti da im se suprotstavimo, ali je Allah Onaj koji je iznad svega na Zemlji.
Priključi se u molitvi i dovama Allahu kako Izrael ne bi ostvario svoje ciljeve

Opširnije

Ebu-Hurejre, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve selleme, rekao: "Daleko bio (od Allahove milosti), daleko bio, daleko bio svako onaj ko dočeka starost svojih roditelja, ili jednog od njih, a (zbog njih) ne uđe u Džennet!"   
Hadis bilježi: Muslim

Opširnije

Ibn-Abbasa, r.a., prenois da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Pokazani su mi narodi, te sam vidio kako sa jednim ili dvojicom poslanika ide grupa ljudi – njihovih sljedbenika, dok sa nekima od njih niko nije išao. Tada mi je pokazana velika skupina, pa sam upitao: ‘Šta je ovo? Je li ovo moj Ummet?‘ Rečeno mi je: ‘Ne, to je Musa i njegov narod.‘ Opet mi je

Opširnije

Ebu Musa, r.a., kaže da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao:
Tri vrste ljudi imat će po dvije nagrade: sljedbenik ranije Knjige koji je vjerovao svoga vjerovijesnika a zatim vjerovao i Muhammeda. s.a.v.s. (prihvatio Islam), rob koji je izvršavao svoju dužnost prema Bogu, a i dužnost prema svome gospodaru i čovjek koji je imao robinju (sluškinju) pa je lijepo odgajao i poučavao i time poboljšao njeno obrazovanje a zatim

Opširnije

Ebu Hurejre ra je rekao da je čuo kada je Allahov Vjerovjesnik saws rekao: Na Sudnjem danu moji sljedbenici biće pozivani pod imenom svijetli prvaci  zbog obilježja abdesta, pa ko može produžiti svoje svjetlo neka to i učini."

Hadis bilježi: Buharija

Opširnije

Ebu Hurejre, r.a., kaže da je Allahovog Poslanika, s.a.v.s., upitao:
-Allahov Poslaniče, ko će biti na Sudnjem danu najsretniji čovjek tvojim zauzimanjem?
Allahov Poslanik, s.a.v.s., reče:
Ebu Hurejre, znao sam da me niko neće prije tebe upitati za ovu stvar, jer sam uočio tvoju težnju za hadisom. Na sudnjem danu moje zauzimanje bit će za onoga ko je iskreno od srca ili dna duše govorio La ilahe illallah –

Opširnije

Omera r.a.,  prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s., rekao: "Uistinu će doći vrijeme pa će konjanik prolaziti pored Medine i reći će: ‘Zaista je ovdje nekada mnogo muslimana živjelo.’"
Hadis bilježi: Ahmed

Opširnije