Poslanik, s.a.v.s., je  rekao: “Između ostalog, ono čega se najviše bojim za vas jeste homoseksualizam. Allah je prokleo onoga ko bude činio ono što je činio Lutov narod, Allah je prokleo onog ko bude činio ono što je činio Lutov narod i Allah je prokleo onog ko bude činio ono što je činio Lutov narod.

Hadis bilježe: En-Nesai i Ibn Hibban

Opširnije