Zadnja dva mjeseca od mog preseljenja sam imao desetak (i više od 10) osoba sa tumorom ili rakom na rukji.

Svi su reagirali na rukji i postoji mogućnost da su njihove bolesti od džinsko-šejtanskih napada.

Šejh ibn Džibrin navodi da većinu teško izlječivih bolesti uzrokuju džini koji su počinjeni sihirbazu. Šejh kaže da oni ulaze u tijelo i obustavljaju efikasno funkcionisanje organa, iscrpljuju tijelo, povećavaju bolest, nakon čega ljekarni ne

Opširnije

Pitanje: Kako se odnositi prema osobi koja odlazi gataru?
Odgovor:
Zabranjeno je ići gataru, vračaru i proricatelju, a posebno je zabranjeno povjerovati u njihove riječi.
Safijja b. Ebu Ubejd prenosi od jedne supruge Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:
Ko posjeti vračara, pa ga upita o nečemu, njegov namaz neće biti primljen četrdeset dana.” Ebu Hurejra prenosi da je Poslanik, sallallahu

Opširnije