Ebu Hurejre, r.a, prenosi od Allahovog Poslanika, s.a.v.s, da je rekao: “Ko posti ramazan, vjerujući i nadajući se nagradi, biće mu oprošteni grijesi (Misli se na male grijehe. Za velike grijehe potrebna je tevba – pokajanje), koje je prethodno počinio!
Hadis bilježe:  Buharija i Muslim

Opširnije

Rekao je Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem: "Blago li se Šamu!", i to je ponovio tri puta, pa su ga upitali: "Zašto o Allahov Poslaniče?", pa je odgovorio: "Allahovi meleki svoja krila pružaju nad Šamom." Hadis bilježe: Ahmed i Hakim sa ispravnim lancem prenosilaca.

Opširnije

Jedan od saudijskih daija prilikom druženja sa omladinom, ispričao je možda jednu od najčudnijih priča. Ovaj daija priča: “Čovjek kojem se desio ovaj slučaj, ispričao mi je slijedeči događaj. Kaže, jedne noči sam sanjao Poslanika, savs, koji mi je rekao: “Molim te otiđi do tog i tog čovjeka, koji živi u tom gradu u toj i toj ulici i reci mu…

da će biti zajedno sa mnom u Džennetu!“ Dok

Opširnije

Ebu-Umameel-Bahili, r.a., pripovijeda da je čuo Allahovog Poslanika, s.a.v.s., kako je za vrijeme hutbe (vaza), na Oprosnom hadžu, rekao: "Bojte se Allaha, klanjajte pet dnevnih namaza, postite mjesec dana, dajite zekat na svoj imetak, pokoravajte se vašim zapovjednicima, pa ćete ući u Džennet vašeg Gospodara."
Hadis bilježi: Tirmizi

Opširnije

Rekao je Allahov Poslanik Muhamed, s.a.w.s. "Neprestano će skupina iz moga ummeta nositi emanet da’veta i naređivanja dobra i odvračanja od zla, neće im naškoditi oni koji ih u laž budu utjerivali niti oni koji se raziđu sa njima sve dok se ne ispuni Allahova odredba."
Hadis bilježe: Buharija i Muslim

Opširnije

Abdullah ibn Amr ibn As, r.a., kaže da je čuo Allahova Poslanika, s.a.v.s.,kad je rekao:
Allah neće uništiti nauku njenim povlačenjem između ljudi, nego će nauku povući putem povlačenja učenih ljudi. I kada nestane učenih, svijet će za poglavare brati neznalice, koje će narod pitati, a oni će davati fetve bez ikakvog znanja. Tako će oni sami srljati u propast i druge zavoditi.

Hadis bilježi Buharija

Opširnije