1. Ako si iskušan u ljubavi, ne zaboravi koliko dugo je Adem, alejhisselam, bio u potrazi za Havvom nakon što su bili spušteni iz Dženneta na Zemlju. Ljubav nije samo u rahatluku, ona se pokazuje i u tegobi.

2. Ako si samohrana majka, nemoj zaboraviti da je majka Isaa, alejhisselam, bila upravo to. Nije sramota biti samohrana majka.

3. Ako te bračni drug iznevjeri, znaj i da najugledniji ljudi mogu

Opširnije

Šejh Ibn Usejmin, rahimehullah, rekao je: ”Ko bude imao zdravo srce, njemu će Allah podariti pronicljivost, kojom će raspoznavati grijehe, tako da on, a i njegova duša, neće imati smiraja i spokoja na tome, a ovo je velika Allahova blagodat prema čovjeku.”

Opširnije