Muaz b. Džebel prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, rekao: “Čovjeka neće nijedno djelo spasiti od Vatre kao što će ga spasiti zikr.” 

Allah Uzvišeni je Svojim robovima olakšao uzroke koji ih vode ka Džennetu i štite od Vatre. Jedan od tih uzroka je i zikr (spominjanje) Allaha. Hadis ukazuje na vrijednost zikra te da je on jedan od najvećih uzroka uspjeha i spasa od

Opširnije