U naslijedstvo im je ostavio pornografiju – POGLEDATI OBAVEZNO!!!

Video koji svako od nas treba pogledati i proslijediti drugima da pogledaju!!!✿ Hadis dana ✿

Umu Seleme, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Koja god žena umre, a njen muž bude njome zadovoljan, ući će u Džennet.”

– Hadis bilježi: Tirmizi

Sličan sadržaj