Vrijeđanje Poslanikovih s.a.v.s. supruga veliki je grijeh

Vrijeđanje Poslanikovih, sallallahu alejhi ve sellem, supruga veliki je grijeh

Onaj ko na bilo koji način uvrijedi jednu od Poslanikovih, sallallahu alejhi ve sellem, supruga, smatra se pokvarenjakom i grješnikom koji je dužan pokajati se Uzvišenom Allahu. Uzvišeni Allah kaže: “Vjerovjesnik treba biti preči vjernicima nego o¬ni sami sebi, a supruge njegove su majke njihove.” Abdullah b. Mesud prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Kada se spomenu moji ashabi, šutite” , tj. ne govorite ništa neprimjereno i loše. Ibn Abbas prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ko bude vrijeđao moje ashabe, neka je na njega prokletstvo, Allaha, meleka i svih ljudi!”

Autor: Safet Kuduzović✿ Hadis dana ✿

Enes, ibn Malik el-Ensari, omiljeni sluga Poslanikov, pripovijeda da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Allah se više obraduje pokajanju Njegova roba, nego što bi se neko od vas obradovao pronalasku svoje izgubljene deve u pustinji bez vode i jela.”

– Hadis je Muttefekun alejhi

Sličan sadržaj