Vrijednost namaza u džematu

Ibn Omer, radijallahu anhuma, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ”Namaz obavljen u džematu bolji je i vredniji dvadeset sedam puta od namaza koji se klanja pojedinačno.”

Muttefekun alejhi: Buhari, 645, i Muslim, 650.✿ Hadis dana ✿

Ebu-Hurejre, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Najpotpuniji iman je onog vjernika koji se najljepše ponaša, a najbolji među vama su oni koji su najbolji prema svojim ženama.”

– Hadis bilježi: Tirmizi

Sličan sadržaj