Zaštita od džina i sihira (kako se zaštiti i liječiti)

U ime Allaha Milostivog Samilosnog. Svaka hvala i zahvala pripada samo Njemu. Neka je selam i salavat na njegovog Poslanika Muhammeda saws, na njegovu porodicu, ashabe i sve one koji ga slijede do Sudnjeg Dana.

Sihir, urok, džini su istina i postoji. Molimo prvo Allaha da nas zaštiti ovog zla. Dosta je danas oboljelih i onih koji su pogođeni ovim zlom. U ovom tekstu navest ćemo PROVJERENE i ISPRAVNE metode kako se zaštiti od džinsko-šejtanskog svijeta i kako se liječiti na ISPRAVAN način. Sve navedeno jez iz Kur’ana, Sunneta i onoga što se kod liječnika rukjom pokazalo ispravnim. Ovdje se nećemo baviti pojmom sihira, džina, njihovim uticajem i dr. već ćemo se potruditi da vam dostavimo uz Allahovu pomoć kako se zaštiti od istih. uz kratko objašnjenje.

PREVENTIVA: Kako se zaštiti od sihira, uroka, ili džinskih napada i uticaja.

1) Zaštita liječnika Kur’anom (lična zaštita)

– Obavljanje svih namaza po mogučnosti u džematu a posebno sabah namaz

– Redovno učenje jutarnjeg i večernjeg zikra i drugih vrsta zikra (prije jela, ulazak i izlazak iz kuće, pred spavanje i sl.)

– Redovno i što više, učenje Kur’ana

– Redovno učenje sure El-Bekare, po mogučnosti svaka tri dana

– Udaljavanje od grijeha i od svega što je Allah, s.w.t. zabranio

– Svakodnevno učenje prvih pet ajeta sure El-Bekare, zatim Ajetul kursija i zadnja dv ajeta iste sure

– Veoma često u otvorene dlanove proučiti sure Ihlas, Felek i Nas, zatim puhnuti i potrati po tijelu

– Biti stalno (po mogučnosti) pod abdestom

– Svakodnevno činiti istigfar

– Svakodnevno učenje zikra riječima „La havle ve la kuvvete illa billah“

– Noćni namaz

– I dova da ga Allah, s.w.t. sačuva od svakog zla

2) Zaštita porodice

– Da ih nauči i da praktikuju učenje jutarnjeg i večernjeg zikra

– Da praktikuju različite zikrove koje je učio Poslanik, savs

– Da svoju djecu kupa naučenom vodom, makar jednom mjesečno

– Da im uči zikr i rukje zaštite, posebno pred spavanje

– Da im (djeci) uči dovu koju je Poslanik, savs učio unucima Hasanu i Husejnu, r.a., zbog zaštite: “U’izukum bi kelimatillahi tamme, min kulli šejtanin ve hamme, ve min kulli a’jnin lame.

3) Zaštita kuće (stana)

– Obavljanje što više nafila u kući.

– Učenje sure El-Bekare u kući kao i njeno puštanje sa CD

– Učenje Ajetul kursije u čoškovima soba

– Puštanje ezana barem jednom sedmično ili više puta

– Prskanje čoškova soba (kuće) sa naučenom vodom, makar jednom sedmično.

– Iz kuće izbaciti slike ljudi i životinja te ne puštati u kući muziku

– Redovno učenje zikra pri izlasku, odnosno ulasku u kuću

 

LIJEČENJE od sihira i uticaja džina

Onaj ko želi i hoće da se brzo i što prije izliječi od sihra najefikasniji način je, uz odlaske kod učača rukji, da aktivno učestvuje u samoliječenju. Samoliječenje se ostvaruje na dva načina:

Prvi – primjenom jakih trapija.

Drugi – dosljednim praktikovanjem vjerskih propisa, iskrenom vraćanju Allahu, izučavanjem Islama i islamskih nauka, učenjem vjere i bukvalno bavljenje vjerom i posvećivanje vjeri. Pod ovo ulazi: čitanje islamske literature, činjenje mnoštva dobrovoljnih ibadeta, slušanja predavanja, prisustvovanja islamskim aktivnostim – predavanjima, dersovima, kuresevima i slično.

Ono što uzrokuje, uz Allahovu dozvolu i pomoć, brzo izlječenje od sihra sa ova dva načina samoliječenja je bukvalna činjenica da džini-šejtani koji su zaduženi dejstvo sihra jednostavno ne mogu podnijeti učenje Kur’ana i ono našto se nauči, zikrenje, dovljenje, okrenutost i posvećenost čitavog bića Allahu i Njegovoj uzvišenoj vjeri, te moraju napustiti tijelo i uništiti sihr ili izgoriti. Sa druge strane, sa jakim terapijama se brže rezvezuju čvorići i uništava napravljeni sihr ma u kojem obliku bio.

Jaka terapija

Onaj ko nastoji da istraži šta stručnjaci i učači rukja savjetuju i govore o snažnim i jakim terapijama koje pospješuju i ubrzavaju liječenje od sihra, naći će veliko šarenilo odgovora. Razlog tome je što je ovo pitanje izgrađeno na iskustvu i praksi a ne šerijatskim argumentima.

Treba znati da liječenje kod učača rukje nije dovoljno za izlječenje od sihra, čak je veoma rijedak slučaj da se neko izliječio od sihra samim liječenjem kod učača rukji. A da ne govorimo da nije dovoljno za što brže izlječenje.

Evo jedna od tih jakih terapija koja uz Allahu pomoć slama sihr:

Terapija se sastoji od dva dijela:

1 – onog što se jede i pije i čime se masira, i 2 – onog što se uči, zikri i dovi i biva ubijeđen.

TERAPIJE JEDENJA, PIJENJA I MASIRANJA

1- svakodnevno pijenje naučene vode (poželjna je izvorska voda),

2- masiranje naučenim maslinovim uljem naveče pred spavanje po čitavom tijelu, a kasnije nakod 3 dana po dijelovima tijela gdje se osjete bolovi,

3- jedenje naučenog meda i čurokotovog ulja (ujutro i naveče po jednu kašiku),

4- kupanje (sablivanje preko glave) najmanje jednom dnevno naučenom vodom (ujutro ili naveče).

TERAPIJE UČENJA, ZIKRENJA I DOVLJENJA

1- svaki dan da presluša (bolje je da sam ako može učiti) čitavu suru Bekaru (ako ne može ili ne smije sam onda u prisustvu nekoga od ukućana),

2- svaki dan da presluša Rukju (ako ne može ili ne smije sam onda u prisustvu nekoga od ukućana),

3- da svakodnevno uči Kur’an od 10 do 20 stranica (ako zna učiti, a ako ne zna onda da čita islamsku literaturu), 

4- da zikri Jutarnji i Večernji zikr, i sve druge zikrove, da ih što više nauči iz knjižice Husnul-muslim,

5- kad god nađe priliku da donosi istigfar: ESTAGFIRULLAHI VE ETUBU ILEJHI,

6- da svaki put kad padne na sedždu (u farzovima ili nafili) dovi: ALLAHU MOJ IZLIJEČI ME OD SIHRA (najmanje tri puta),

7- da klanja noćni namaz (poslije Jacije do Zore) pa makar i sa kratkim surama ili čitanjem iz Mushafa,

8- cijelo vrijeme terapije neka razmišlja i osjeća Allahovu moć, snagu, veličinu i kudret.

– ako pored ovoga svega nađe vremena da čita islamsku literaturu ili tekstove o islamskim temama.

NAPOMENE:

Treba napisati raspored terapije na papiru, tj. napisati sve spomenuto i voditi svakodnevnu evidenciju o primjeni trapije stavljajući kvake za odrađeno.

Ovu terapiju treba praktikovati dok se bolesnik dobro ne ispovraća ili dok ne osjeti veliku olakšicu, tek onda nek smanji terapije, ublaži ih ali ne da ih potpuno ostavi.

Ako nešto od spomenutog nema ili ne može nema smetnje.

Naučavanje na vodu, med i ulje može raditi bilo ko, dovoljno je da uči Ajetul-kursi, Kulhuvallah, Felek i Nas, i dva zadnja ajeta Bekare, a ako još nešto doda to je bolje.

Ova treapija je bolja i jača od čestih odlazaka kod učača rukje.

Najbitnije od svega spomenutog je svakodnevno slušanje Bekare i Rukje, naravno i ostalo je bitno za brzo izlječenje, ali nema jake terapije bez slušanja Bekare i Rukje.

 

KLJUČNE RIJEČI:

✿ Hadis dana ✿

Umu Seleme, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Koja god žena umre, a njen muž bude njome zadovoljan, ući će u Džennet.”

– Hadis bilježi: Tirmizi

Sličan sadržaj