Prenosi Mudžahid da su ljudi tavafili oko Ka’be, a da je Ibn Abbas r.a. sa štapom sjedio pored. Pa je rekao: Rekao je Allahov Poslanik s.a.v.s.: "O vjernici, bojte se Allaha onako kako se treba bojati i umirite samo kao muslimani! (Suretu Ali Imran: 102) Kada bi kapljica od zekkuma pala (na Zemlju) zagorčala bi stanovnicima Zemlje njihov život, pa kako je onome ko ne bude imao

Opširnije

Ibn Omer prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, rekao: "Musliman je muslimanu brat: ne nanosi mu nepravdu, ne uskraćuje mu njegova prava i ne ponižava ga. Čovjeku je dovoljno zla to što nipodaštava brata muslimana. Ko pomogne svome bratu muslimanu u nevolji, Allah će njemu pomoći u njegovoj nevolji, ko otkloni nedaću jednog muslimana, Allah će njemu otkloniti jednu od njegovih nedaća na Sudnjem danu. A

Opširnije

Ebu Hurejre radijallahu ‘anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, rekao: “Ne zavidite jedan drugom, ne mrzite se međusobno, ne okrećite leđa jedan drugom, ne namećite se u kupovini, nego, o Allahovi iskreni robovi, budite prava braća. Musliman je muslimanu brat, on ga neće oštetiti, niti potcjeniti, niti ga na cjedilu ostaviti. Takvaluk je ovdje i pokaza na svoja prsa, tri puta. Dosta je čovjeku zla

Opširnije

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: “Doista će Allah na Sudnjem danu kazati: “Gdje su oni koji su se voljeli u Moje ime, danas ću ih staviti u Svoj hlad, a drugog hlada, osim mog hlada, nema.
Hadis bilježi: Muslim

Opširnije

Ebu Musa’a, radijallahu ‘anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, rekao:
"Brinite se i čuvajte ovaj Kur’an (ono što ste naučili iz njega), jer, tako mi Onoga u čijoj je ruci Muhammedova duša, on se zaboravlja brže nego što se deva oslobodi sveze (konopa kojim joj je noga svezana)."

Hadis bilježe: Buharija i Muslim

Opširnije

Kada je S’ad ibn Ebi Vekkas, Allah s njim bio zadovoljan, zauzeo teritorije koje su do tada bile pod upravom perzijskog carstva i došao u posjed silnog bogastva Kisre (persijskog cara), koje se sastojalo od raznih dragocjenosti u blagu, raskošnoj odjeći i carskom nakitu koji su njihovi carevi gomilali i skupljali diljem svijeta tokom stoljeća svoje vladavine, kompletnog ga je poslao halifi Omeru ibnul Hattabu, r.a.

Kada je Omer ugledao

Opširnije

Aiša, Allah s njom zadovoljan bio, pripovijeda: “Bila sam pokraj Allahovoga Poslanika, alejhisselam, kada je umirao. Uzimao je vodu iz čaše i vodom potirao lice govoreći: ‘Gospodaru moj, pomozi mi u smrtnim mukama.’ “

Hadis bilježi:  Tirmizi

Opširnije